Znaleziono : 3
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
3/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek dot. wydania decyzji ooś - Budowa dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 200/4 - obręb 0005 Ługi Ujskie w m. Ługi Ujskie, Gmina Ujście, powiat pilski, woj. wlkp. PV SUNNY PRO Sp. z o.o.
2/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek dot. wydania decyzji ooś - Budowa obiektów małej retencji (MRN2) na terenie Nadleśnictwa Sarbia – etap II” Część I zadania 1 – 11 realizowanego w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych Nadleśnictwo Sarbia
1/A/2020 Zobacz szczegóły Wniosek dot wydania decyzji ooś - Budowa obiektów małej retencji (MRN2) na terenie Nadleśnictwa Sarbia – etap II” Część IV zadanie 4 realizowanego w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych NADLEŚNICTWO SARBIA
Znaleziono : 3
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!