Znaleziono : 4
Nr karty Nazwa i zakres przedmiotu dokumentu Podmiot
4/A/2019 Zobacz szczegóły decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na rozbudowie mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu
3/A/2019 Zobacz szczegóły decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie magazynu wyrobów gotowych z infrastrukturą towarzyszącą w Ardagh Glass S.A. Zakład w Ujściu”. Ardagh Glass UJście S.A.
2/A/2019 Zobacz szczegóły Wniosek dot. usunięcia drzew i krzewów w strefie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Piła Krzewina-Wałcz ENEA OPERATOR sp. z o.o.
1/A/2019 Zobacz szczegóły Elektrownia Słoneczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 40 (obręb 0009) w miejscowości Węglewo, Gmina Ujście. Eletrownia PV 31 Sp. z o.o.
Znaleziono : 4
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!