Nr karty: 2/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-03-28 12:16:15
Data modyfikacji :
2019-03-28 12:21:09

Zmodyfikowane przez : Sylwia Sówka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskuWniosek dot. usunięcia drzew i krzewów w strefie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Piła Krzewina-Wałcz
3.Znak sprawyOŚ.6131.13.2018
4.Data złożenia2018-02-14
5.Dane wnioskodawcyENEA OPERATOR sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuoświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością, pełnomocnictwo, opłata skarbowa, mapy z lokalizacją drzew i krzewów
7.Nazwa organu - adresata wnioskuBurmistrz Ujścia
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Ujściu, OŚ, 9, 067 2840003 wew. 40
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
12/B/2018
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjidane osobowe
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.UwagiWniosek dot. usunięcia drzew i krzewów w strefie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Piła Krzewina-Wałcz
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!