Nr karty: 4/A/2019
Drukuj Data publikacji : 2019-07-16 14:02:45
Data modyfikacji : 2019-07-16 14:02:45
Zmodyfikowane przez : Sylwia Sówka
1.Numer wpisu
2.Zakres przedmiotowy wnioskudecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na rozbudowie mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście.
3.Znak sprawyOŚ.6220.4.2019
4.Data złożenia2019-05-24
5.Dane wnioskodawcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w Poznaniu, Siemiradzkiego 5a, 60-763, Poznań
6.Wyszczególnienie załączników do wnioskuKIP (4 egz. wraz z apisem CD), kpia mapy ewid., wypisy z rej. gruntów, pełnomocnictwo, opłaty skarbowe, mapa z zaznaczonym terenem oddziaływania (wraz z zapisem elektr.)
7.Nazwa organu - adresata wnioskuBurmistrz Ujścia
8.Miejsce przechowywaniaUrząd Miejski w Ujściu, OŚ, 9, 067 2840003 wew. 40
9.Informacja o sposobie zakończenia postępowania
( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień )
14/B/2019
10.Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacjidane osobowe
11.Numery innych kart w wykazie, dotyczacych wnioskodawcyBrak
12.Uwagidecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, dla inwestycji polegającej na rozbudowie mostu przez rzekę Gwda i mostu przez rzekę Noteć w ciągu drogi krajowej nr 11 w miejscowości Ujście.
Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!